akoestisch renoverenEen grondige renovatie is het aangewezen moment om tegen beperkte meerkosten de geluidsisolatie van de woning te verbeteren.


Een goede akoestiek vereist een goed ontwerp waarbij elke bouwknoop aandachtig bekeken wordt, een foutenvrij uitvoering en een constante jacht op geluidslekken & doorkoppelingen.bad acoustics kill


Geluid is na fijn stof de tweede belangrijkste milieugerelateerde bedreigen van de gezondheid. Geluidsoverlast ervaren zorgt voor stress en slaapproblemen en is een belangrijke oorzaak van burenruzies.uitdaging bij akoestisch renoveren


Bij akoestische opwaardering moet elk detail op voorhand bekeken worden om duidelijk te krijgen omrent wat wel en wat niet ontkoppeld moet worden, helaas heb je bij een renovatieproject nooit 100% zekerheid omtrent hoe iets in elkaar zit.


De keuze van het akoestische ontwerop wordt renovatieprojecten ook beinvloed door:

 • stabiliteitseisen (kan de fundering het extra gewicht aan, kan de houten roostering het gewicht aan
 • EPB eisen
 • brandveiligheidthermische isoleren en akoestisch isoleren kunnen hand in hand gaan.


Een goede thermische isolatie kan een akoestische isolatie zijn als er goed over het concept werd nagedacht en de uitvoering perfect was.grootste verschil tussen akoestisch en thermisch isoleren


Bij akoestisch isoleren wordt de minste conceptuele fout of uitvoeringfout genadeloos afgestraft.


Een perfecte opbouw om het akoestisch comfort te verbeteren kan tijdens de uitvoeringsfase volledige om zeep gehoplpen worden. Zo kunnen de akoestische prestaties van ramen ferm tegenvallen als deze niet goed afgesteld worden waardoor de dichtingen onvoldoende aangedrukt worden.akoestisch renoveren = alles hangt samen


 • gevelgeluidsisolatie
 • nagalmtijd
 • contactgeluidsisolatie tussen 2 wooneenheiden
 • luchtgeluidsisolatie tussen 2 wooneenheden
 • lawaai van de technieken


voorbeeld

In een rijwoning met een hoge geluidsbelasting op de gevel gaat het burenlawaai veel minder opvallen. Wanneer het buitenschrijnwerkt aangepast wordt om het straatlawaai te dempen is de kans groot dat het burenlawaai dan wel als storend ervaren gaat worden.normatief kader: 'Akoestische criteria voor woongebouwen' NBN S01-400-1De akoestische norm bepaalt de eisen en criteria voor isolatie tegen lucht- en contactgeluiden tussen en binnenin wooneenheden voor de isolatie van de gevels, voor het geluidsniveau van technische installaties en voor de nagalm in de gemeenschappelijke ruimtes van gebouwenDe norm maakt een onderscheid tussen twee akoestische comfortniveaus:


 • normaal akoestisch comfort = minimumdrempel voor zowel nieuwbouw als renovaties met bouwvergunning
  • statisch gezien is 70% van de bewoners tevreden met het akoestisch comfortniveau
 • verhoogd akoestisch comfort
  • statistisch gezien is 90% van de bewoners tevreden met het akoestisch comfortniveauRenovaties met bouwvergunning moeten voldoen aan de geldende akoestische normen voor woongebouwen, omdat het in de praktijk niet altijd haalbaar is aan de eisen voor normaal akoestisch comfort te voldoen kan de architect/aannemer de bouwheren schriftelijk op de hoogte stellen van het potentiële gebrek aan normaal akoestisch comfort.


Een norm is geen eis (zoals bijvoorbeeld het EPB) waardoor er geen wettelijke verplichtingen gelden met betrekking tot  de akoestische prestaties van woongebouwen.


De akoestische normen  zijn niet dwingend maar verwijzen naar goede praktijken voor de architect/aannemer.  Omdat de rechters in geval van klachten kijken of het gebouw al dan niet voldoet aan de normen hebben deze normen toch een dwingend karakter.


Zelfs indien de gerenoveerde woning voldoet aan de normen voor verhoogd akoestisch comfort is dit nog geen garantie dat de bewoners tevreden gaan zijn.
Op de geluidsisolatiedokter website worden enkele van de meest gestelde vragen met betrekking tot akoestisch renoveren beantwoord.


meer info omtrent burenlawaai bij rijwoningen

meer info omtrent de copntactgeluidsisolatie van houten draagvloeren

meer info omtrent de luchtgeluidsisolatie van houten draagvloeren

meer info omtrent de raamkeuze om straatlawaai te weren

meer info omtrent het akoestisch isoleren van rolluikkasten