badkamercomfortwatergebruik gemiddeld gezin


Meten van het verbruik is weten

 • gemiddeld 100 liter/persoon.dag waarvan 52 liter warm water
 • gemiddeld gezin verbruik 84 m³ (kost +/- 4,5 Euro/m³)Kennis omtrent het afnameprofiel van de bewoners is nodig:

 • om de sanitair warm water installatie juist te dimensioneren
 • om de eventuele permanente behoeften aan sanitair warm water te ramen en deze met andere permanente "warme" en "koude" behoeften te vergelijken met het oog op een eventuele terugwinning van warmte


Indien de toekomstige bewoners in hun huidige woning een volumemeter plaatsen op de koudwatertoevoer van hun bestaande installatie die het sanitair warm water bereidt krijgen we al een indicatie van de behoefte aan warm tapwater.


Zo’n volumemeter kost wel wat maar misschien besparen we doordat we door een goede inschatting van de behoefte de productie/voorraadvaten van de SWW kleiner kunnen dimensioneren dit bedrag uit.comforteisen


 • temperatuur (°C) en debiet (l/min) aan elk tappunt
 • aanvaardbare wachttijd aan het tappunt
 • tapprofiel
  • in volume: liter/dag (gemiddeld)
  • in debiet: piekdebiet, verbruiksprofielen
  • interactiviteit ( meerdere tappunten gelijktijdig in gebruik)


temperatuur


NBN 435

ISSO

handen wassen

35 °C

40° C

lavabo

40° C

40° C

douche

40°C 

37° C

bad

40° C

37 °C

debiet in liter/minuut @60° C


DIN 1988

ISSO

NBN 345

lavabo

4,2 

2,4

5

douche

9

2.4


bad

9

4,8


Totale wachttijd = toestelwachttijd + leidingwachttijd


 • toestelwachttijd = tijd tussen het openen van een SWW-tappunt en het bereiken van de vereiste temperatuur aan de uitgang van het productietoestel
 • leidingwachttijd = tijd nodig na het openen van een SWW-tappunt vooraleer de nuttige gebruikstemperatuur bereikt wordt

tappunt

bad

douche

lavabo

maximale wachttijd

15 tot 25 sec

10 tot 15 sec

8 tot 10 seconden

Onderzoeken in Frankrijk → % tevredenheid:


 • 90% indien wachttijd < 5 seconden
 • 75% indien wachttijd < 7 tot 8 seconden
 • 10% indien wachttijd > 30 seconden v


Aanbeveling: wachttijd ten belope van maximum een tiental seconden.
Tapprofiel


Het verbruikt piekt op enkele momenten van de dag ('s morgens piekverbruik en 's avonds piekverbruik).


Het gemiddelde verbruik bedraagt 25 liter SWW van 60 °C per persoon per dag.


Stel dat bewoners wensen dat er 2 douches en de keukenspoelbak terzelfdtertijd gebruikt kunnen worden dan moet de SWW installatie op basis van van DIN 1988 een piekdebiet kunnen leveren van 4,2 l/min + 9 l/min + 9 l/m = 22,2 l/min @60° C.


Warmtterugwinning en grijswater terugwinning


Zowel de warmte van het SWW als het grijswater van bad en douche kunnen gerecupereerd worden.