bouwschilrenovatie

De bouwschil aanpakken is de belangrijkste manier om de warmtevraag te beperken en overhitting in de zomer te vermijden.


De eerste stap bij energetisch renoveren is de energievraag te beperken, pas in tweede instantie komt het erop aan om de resterende energievraag zo duurzaam en efficiënt mogelijk in te vullen.

vochtproblemen aanpakken


Eerst en vooral dienen eventuele vochtproblemen aangepakt te worden.


isoleren - luchtdichten - ventileren


Energetisch renoveren = isoleren. Voor een efficiënte werking van de isolatie moet de gebouwschil ook  “luchtdichter” gemaakt worden, waardoor ook ventilatie nodig is.


Luchtlekken zorgen niet alleen voor ongecontroleerde ventilatie en risico op inwendige condensatie  maar ook voor grote warmteverliezen door convectie.

muurisolatie


Bij renovatie zijn er verschillende mogelijkheden als het gaat om het na-isoleren van de bestaande muren

 • spouwmuur na-isoleren
 • buitenmuur isoleren
 • binnenmuurisolatiespouwmuur na-isoleren


Hierbij wordt de eventueel aanwezige luchtspouw met isolatie gevuld door middel van een inblaastechniek.


voordelen:


 • goedkope ingreep
 • geen werken binnenshuis
 • het uitzicht van de gevel verandert niet
 • minder warmteverliezen
 • verhoogd thermish comfort
 • er gaat geen binnenruimte verloren


nadelen


 • beperkte isolatiegraad door de beperkte dikte
 • bouwknopen raken niet opgelost
 • hygrothermisch gedrag van de gevel verandert
 • de spouwankers kunnen aangetast worden door het vochtNiet elke spouwmuur is geschikt voor na-isolatie.isoleren langs de buitenkant


 • systemen met buitenbepleistering
 • systemen met steenstrips
 • systemen met houten bekleding
 • systemen met sidings, leien, vezelcementplaten of kleidakpannen als bekledingDe beste manier om de muren te isoleren.


voordelen:


 • dik isolatiepakket mogelijk
 • bouwknopen worden opgelost
 • er gaat geen binnenruimte verloren
 • geen werken binnenshuis
 • de thermische inertie van de wand gaat niet verloren (zomercomfort)nadelen:


 • dure ingreep
 • het uitzicht van de gevel wijzigt
 • dakoversteek moet aangepast worden
 • vensterbanken moeten aangepast worden
 • deur- en raamprofielen moeten verplaatst wordenbuitenmuur langs de binnenkant isoleren


Deze delicatie isolatietechniek wordt het best onder toezicht van een architect of door een gecertificeerde aannemer uitgevoerd. Binnenmuurisolatie is enkel een alternatied indien de andere opties onmogelijk blijken.


 • voorzetwand in stijl- en regelwerk
 • platen cellenbeton tegen de buitenmuur lijmen
 • kant en klare isolatieplaten met een geïntegreerde afwerkingslaag tegen de buitenmuur lijmen
 • gestorte kalk-hennep
 • voorzetwand in kalk- hennepblokken
 • aerogelpleistersvoordelen:


 • het uitzicht van de gevel verandert niet


Nadelen:


 • verlies binnenruimte
 • verlies thermische inertie (niet bij kalkhennep)
 • het hygrothermisch gedrag van de wand verandert
 • koudebruggen kunnen niet altijd weggewerkt worden
 • je moet de binnenmuur terug afwerken


Niet elke gevel is geschikt voor binnenmuurisolatie. 


Investeren in een mechanisch ventilatiesysteem om het risico op interne condensatie te beperken (speelt minder in het geval van kalkhennep) en buitenzonneworing om het risico op oververhitting te beperken (speelt minder in het geval van kalkhennep) zijn aangewezen.Kristof Sucaet certificaat van bekwaamheid

vloerisolatie


Vloerisolatie aangewezen om warmteverliezen via tot een minimum te beperken en het thermisch comfort te verbeteren.


vloer op volle grond

 • een vloer op zavel kan uitgegevraven worden om een dikker isolatiepakket mogelijk te maken
 • een vloer op een betonplaat: zonder de betonplaat te verwijderen is de isolatiedikte beperkt tot enkele cm tenzij de aansluiting met de trap, dorpels en deuren aanpasbaar is


vloer boven een (kruip)kelder

 • isoleren is mogelijk langs de onderkant


vloer boven een buitenomgeving

 • isoleren is mogelijk langs de onderkant


Het is niet altijd evident om een bestaande vloer op volle grond te isoleren.
dakisolatie


Omdat warme lucht opstijgt is dakisolatie de belangrijkste ingreep om de warmteverliezen te beperke. Voor een plat dak moeten andere  bouwfysische regels gevolgd worden dan voor een hellend dak.hellend dak isoleren


zoldervloer isoleren


De goedkoopste methode. Enkel aangewezen indien de ruimte onder het dak onverwarmd blijft en bijvoorbeeld als opslag gebruikt wordt.
sarkingdak = het dak langs de buitenkant isoleren


De isolatie en het dampscherm komen bovenop de kepers of spanten


Aangewezen indien er geen of een slecht onderdak aanwezig is of de dakdekking/dakgebinte aan vervanging toe is.voordelen:


 • geen ruimteverlies
 • koudebruggen worden weggewerkt
 • de binnenafwerking blijft behouden
 • mogelijk om het dakgebine zichtbaar te latennadelen


 • duurder
 • aanpassing dakgoten noodzakelijkaandachtspunten


 • aansluiting op de gevelisolatie
isoleren langs de binnenzijde


De isolatie en het dampscherm komen tussen de kepers of spanten. Deze manier van isoleren is enkel aangewezen indien er een goed onderdak aanwezig is.aandachtspunten

 • dampopen onderdak
 • luchtdichtheid - aansluiting op muren/dakvoetplat dak isoleren


warm plat dak


De isolatie komt bovenop de dakvloer en onder de dakafdichtingomkeerdak


De isolatie komt bovenop de dakafdichtingkoud dak


De isolatie komt onder de dakvloer. Is bouwfysisch geen goede oplossing om een dak te isoleren.duo-dak


Combinatie van warm dak en koud dakaandachtpunten

 • dakopstanden 
 • dakhelling
 • aansluiting op de gevelisolatie
 • dimensionering waterafvoergroendak


Een groendak is niet alleen ecologisch interessant het biedt ook tal van andere voordelen.


 • een groendak is warmte voorkomt oververhitting
 • een groendak verlengt de levensduur van de dakhuid
 • een groendak heeft een positief effect op het rendement van PV-panelenµ
 • het hemelwater wordt vertraagd afgevoerd

luchtdichtheidLuchtdrukverschillen veroorzaken luchtverplaatsingen van buiten naar binnen en van binnen naar buiten.


Langs de zijde waar de wind tegen een muur of dak blaast ontstaat er een overdruk die de buitenlucht via kieren en spleten naar binnen perst.

Aan de tegenoverliggende zijde ontstaat er een onderdruk die warme, vochtige lucht via kieren en spleten naar buiten zuigt.
Waarom aandacht besteden aan luchtdichheid?


 • warmteverliezen beperken
 • condensatie en het risico op bouwschade in de constructie vermijden
 • noodzakelijk voor het correct functioneren van mechanische ventilatiesystemen
 • noozakelijk voor het correct functioneren isolatielaag
 • in de zamer warme lucht buitenhouden
 • het thermisch comfort verbeteren door tocht te vermijden
 • verbetering van het  binnenklimaat door te droge lucht in de winter te vermidjen
 • polluenten zoals , roet, stof, schimmelssporen,... buitenhouden
Luchtdichtheidstest of blowerdoortest


Om de luchtdichtheid van een woning exact te kennen  is een luchtdichtheidstest of blowerdoortest waarbij de luchtdichtheidstester een vast procedure dient te volgen noodzakelijk.


In het kort komt het hierop neer:


 • een ventilator wordt in een deur- of raamopening geplaatst. 
 • de ventilator blaast lucht in de woning/zuigt lucht uit de woning om een overdruk/overdruk van 50 Pa te creëren
 • door het drukverschil zal lucht op plaatsen waar zich luchtlekken bevinden, door kieren, scheuren of andere openingen bij overdruk naar binnen stromen en bij onderdruk naar buiten gezogen worden
 • door te meten hoeveel m³ lucht de ventilator moet aanzuigen/afzuigen om een drukverschil van 50Pa in stand te houden kent men het lekdebiet


50 Pa stemt overeen met een wind van 50 Beaufort die tegen de wand blaast.Eenheden


 • V50 - uitgedrukt in m³/h - dit is het lekdebiet dat tijdens de test gemeten wordt

 • v50 - uitgedruk in m³/hm² - lekdebiet delen door het buitenoppervlak van het beschermde volume - deze eenheid wordt in het  EPB ingegeven (l

 • n50 = het aantal luchtwisselingen per uur - lekdebiet delen door het aantal m³ van het beschermde volume


Bij passiefhuizen moet de  n50 lager zijn dan 0.6/h.Luchtdichtheidstesten en renovatie


Luchtdichtheidstesten zijn niet verplicht, maar wel aangeraden om het E-peil bij een ingrijpende energetische renovatie te verlagen.


1 m³/m²h (v50) verbetering komt overeen met ≈ 1 E-peil punt beter
Luchtdichtheid en energiebesparing


om 1 m² lucht op te warmen met 1°C heb je een vermogen nodig van 0.34 W
Luchtdichtheid en mechanische ventilatiein het geval van balansventilatie mag voor de correctie werking van het systeem de n50 niet hoger zijn dan 3/h.


Bij balansventilatie met warmteterugwinning mag dit niet meer dan 1/h zijn.
Luchtdichtheidstesten en lekopsproringDoor de woning enkel in onderdruk te plaatsen kun je op zoek gaan naar luchtlekken. 


Extre hulpmiddelen bij het opsporen van luchtlekken zijn o.a. :

 • rookstaafjes
 • een thermografische camera