de wensen van de verbouwersDe meeste  verbouwers weten wel ongeveer waar ze naartoe willen met hun verbouwing, maar hebben nog over niet bij details en de samenhang/tegenstrijdigheid van bepaalde wensen stilgestaan


Verbouwen is kiezen en compromissen sluiten. Neem de tijd om de wensen in detail uit te schrijven, want vage wensen maken vage plannen.


Des te beter de verbouwers weten wat ze  willen, des te gerichter de leden van het bouwteam de puzzelstukjes kunnen leggen om de woning dusdanig te verbouwen dat de verbouwers een voor hun ideale woning kunnen gaan betrekken.Kennen de gezinsleden elkaars wensen?


De woonwensen van gezinsleden kunnen soms wel ver uit elkaar liggen zodat we samen op zoek moeten naar een voor iedereen acceptabel compromis.


RenoDokter werkt met vragenlijsten zodat verbouwers kunnen nadenken over hun wensen met betrekking tot een groot aantal onderdelen.
Het Programma van EisenVoor het tekenen van het eerste ontwerp moeten de bouwheren hun visie en concrete eisen over het verbouwproject definiëren om een Programma van Eisen te kunnen opstellen dat als referentiekader gaat dienen tijdens het ganse verbouwproces (van ontwerp tot oplevering).functionele eisen


 • welke ruimte zijn noodzakelijk
  • aantal slaapkamers
  • aantal badkamers
  • hobbyruimtes
  • studeerruimtes
  • aantal toiletten
  • open of gesloten keuken
  • flexibel gebruik van ruimtes


 • per ruimte
  • netto vloeroppervlak
  • vorm
  • link met de andere ruimtes
  • link met buiten


 • toegankelijkheid


 • kan de woning meegroeien met haar bewoners?


 • ...

technische eisen


 • bouwfysische eisen
  • thermische isolatie
  • buitenschrijnwerk
  • zonnewering
  • luchtdichtheid
  • materiaalkeuze


 • technieken
  • verwarming/koeling
  • ventilatie
  • elektriciteit-domotica
   • wachtleidingen
  • verlichting • veiligheid
  • brandpreventie
  • inbraakpreventie
  • toegangscontroleRuimtelijkheid: de ideale oriëntatie van de ramen


 • leefplaatsen op het zuiden
 • bureau/atelier op het zuiden (indien diffuus licht belangrijk is op het noorden)
 • slaapkamers op het noorden
 • keuken op het oosten of op het westen
 • badkamer op het oosten of het westenTechnieken: staan de verbouwers eerder voor een passieve of een actieve benadering


 • passieve benadering
  • architecturale/bouwkundige ingrepen gaan voor technische installaties
  • passieve klimaatbeheersing in plaats van actieve systemen
  • indien natuur ontoereikend voor comforteisen -> aanvullen met technische installaties
  • inspelen op klimaat en omgeving
   • winterperiode
    • interne warmtewinsten
    • passieve zonnewinsten
    • aanvullen met actieve installatie
   • zomerperiode
    • zonwering
    • natuurlijke intensieve nacht ventilatie
    • goede isolatie en luchtdichtheid
    • thermische massa
    • aanvullen met actieve installatie
   • tussenperiode = tussen kantelpunten verwarming/koeling
    • proberen om geen actieve installatie nodig te hebben


 • actieve benadering = technische installaties nemen het voortouwenergetisch ambitieniveau


 • de op dit moment geldende normen
 • BENOvatie
 • passiefnorm
 • energieneutraal
 • energiepositief

comforteisen


 • thermisch comfort
 • akoestisch comfort
 • kwaliteit van de binnenlucht
 • visueel comfort
 • badkamercomfortmateriaalgebruik

bio-ecologische materialen

circulaire materialenomgang met hemelwaer

welke woonstijl past het best bij de woning en haar bewoners?

eisen met betrekking tot afwerkingsniveau en inrichting van de ruimtes


Per ruimte dient het afwerkingsniveau bepaald te worden van vloeren, muren, plafonds en binnenschrijnwerk.


Per ruimte dient opgeven te worden

 • afgiftesysteem ruimteverwarming
 • plaats ventilatievoorzieningen
 • aantal en plaats stopcontacten
 • aantal lichtpunten en bedieningspunten (en type bediening)
 • wifi
 • aansluiting TV & radio
 • ...

Andere wensen:


 • de gewenste mate van ontzorging door de renovatiecoördinator


onafhankelijk renovatieadvies

hulp bij aanvragen premies

hulp bij de opmaak van budgetten

hulp bij het opvragen van offertes

hulp bij het analyseren van offertes

hulp bij het opmaken van een planning

hulp bij het zoeken naar bouwpartners

opvolging van de werken

coördinatie van aannemers en onderaannemers

vast aanspreekpunt

 • voorkeur voor specifieke bouwprofessionals
  • architect
  • interieurarchitect
  • aannemer • onderhoudsgemak/onderhoudskosten