plaatsbezoek: diagnose van de bestaande toestandElke analyse van de bestaande toestand steunt op aannemes en hyptheses. De diagnose van de bestaande toestand is als het ware een interpretatie van hetgeen we zien tijdens de visuele inspectie.


Indien er geen plannen van de huidige toestand beschikbaar zijn starten we met het opmeten van het bestaande gebouw om een 3D-tekening te maken.


In sommige gevallen is het moeilijk om op basis van een visuele inspectie al te weten te komen waar men tijdens het verbouwen voor “verrassingen” kan komen te staan.


Je kunt op voorhand niet weten of de bestaande fundering nog draagkrachtig genoeg is bepaalde ingrepen aan de gevel of dak mogelijk te maken. Een stabiliteitsingenieur inschakelen is dan vaak noodzakelijk.


Tijdens de gebouwinswerken krijgen we  een beter zicht op op bepaalde zaken waardoor men kan gaan bijsturen.


Hoe beter de bestaade toestand gekeken wordt hoe meer geheimen het gebouw prijsgeeft.