energetisch renoverenDe woningkenmerken en de grondigheid van de energetische renovatie bepalen de theoretische potientële energiewinst zoals door de EPC- of EPB-software berekend.


De werkelijke energiewinst hangt samen met de bewoners en hun energiegedrag:


 • gezinssamenstelling
 • de tijd die men in de woning doorbrengt
 • de temperatuur waarop de verschillende ruimtes verwarmd worden
 • de manier van ventileren
 • het badkamergebruik
 • ....


Meestal is energiewinst niet de hoofdreden om een woning te renoveren, meestal zijn de hoofdredenen het oplossen van specifieke problemen en  comfortverhoging. Ondanks het feit dat op dit moment (november 2021) het voldoen aan de energie- eisen nog geen verplichting is kunnen verbouwers er beter voor zorgen dat hun woning reeds  2050 proof is om later dubbele werken te vermijden.


Dus als u van plan een woning woning te renoveren hou dan rekening met de energetische prestaties waaraan in 2050 alle woningen zullen moeten voldoen.


De woning  energetisch renoveren maakt ze net alleen klaar voor de toekomst, het  levert naast een lagere energiefactuur een verhoogd wooncomfort op.


de basisprincipes van energetisch renoveren • gebouwschil isoleren; koudebruggen vermijden en luchtdichten
 • ventilatie voorzien
 • oververhitting vermijden
 • energiezuinige verwarming & productie SWW (bij voorkeur op basis van hernieuwbare energie)vochtproblemen


Vooraleer de woning energetisch te renoveren moeten alle bestaande vochtproblemen aangepakt worden.

elektrische installatie


Tevens moet de elektrische installatie in orde zijn vooral met de andere renovatiewerken te beginnen.


Bij en grondige reovatie wordt vaak de elektrische installatie vernieuwd en dan raad ik steeds aan om na te denken over een domotica ready installatie.stabiliteit


Alle stabiliteitsproblemen dienen opgelost te worden.


Voor bepaalde ingrepen zoals een groendak is het nodige om een stabiliteitsingenieur in te schakelen.do not rush


Om de juiste beslissingen te nemen is het aan te raden wat meer tijd in de voorbereidingsfase te steken omdat een met  grondige voorbereiding niet alleen de woning beter aan je verwachtingen zal voldoen maar het kan uiteindelijk heel wat geld en tijd besparen tijdens de uitvoeringsfase.


isoleren


Waarom isoleren?Is isoleren verplicht?


Bij gewone renovaties is er geen verplichting om bestaande constructiedelen aan te pakken.


Er zijn enkel verplichtingen m.b.t. het isoleren van  nieuwe, vernieuwde, verbouwde en nageïsoleerde constructiedelen bij renovaties met omgevingsvergunning.
Wat zijn die verplichtingen bij renovaties met omgevingsvergunning?


De verplichtingen slaan op Umax-eisen of Rmin-eisen.Wat verstaat men onder na-isoleren?


We spreken van na-isoleren wanneerer  aan een bestaand constructiedeel dat het beschermd volume omhult een materiaallaag wordt toegevoegd met
een warmtegeleidingscoëfficiënt kleiner of gelijk aan 0.2 W/mK.Wat verstaat men onder vernieuwen of verbouwen?


muur


Bij het vervangen van de draagconstructie van de muur moet de nieuwe scheidingsconstructie moet voldoen aan de maximale U-waarde.


Enkel een afwerkingslaag plaatsen of vervangen (bvbuitenpleisterwerk, een gevelbeplating,  … ) wordt niet als ‘vernieuwen’ of ‘verbouwen’ beschouwd.


 • Umax indien buitenmuurisolatie: 0,24 W/m²K
 • Umax indien spouwmuurisolatie: 0,55 W/m²K
 • Umax indien binnenmuurisolatie: geen eisen vloer


Bij het vervangen van de draagconstructie van de vloer moet de nieuwe scheidingsconstructie moet voldoen aan de maximale U-waarde van 0.,214 W/m²k of de minimale R-waarde.


Het plaatsen of vervangen van een vloerafwerking, chape … wordt niet als ‘vernieuwen’ of ‘verbouwen’ beschouwd.dak


Het vervangen van de houten draagconstructie van de dakconstructie (kepers en/of gordingen) of van de plafondconstructie (naar een AOR). De nieuwe scheidingsconstructie moet voldoen aan de maximale U-waarde van 0,24 W/m²k.raam


Ramen vervangen valt  ook onder het vernieuwen of verbouwen van een scheidingsconstructie.


Er zijn geen EPB-eisen van toepassing voor U-waarden of ventilatie als een raam tijdelijk is weggehaald en op exact dezelfde plaats wordt teruggeplaatst of als enkel het glas is vervangen.


waarom luchtdichten?


 • tocht vermijden = hoger comfortgevoel
 • warmteverliezen beperken (luchttransport = warmtetransport
 •  bouwschade door interne condensatie vermijden
 • een te droge binnenlucht in de winter tegengaan
 • voor een optimale werking van het ventilatiesysteem
 • minder hittedoorslag in de zomer
 • betere geluidsisolatie tegen straatlawaai
 • brandveiligheid
 • stof, pollen en andere polluenten buitenhouden

ventileren


Waarom ventileren?


Om een goede binnenluchtkwaliteit te garanderen.
Ventilatiesystemen • systeem A
  • droge ruimtes: ventilatieroosters in vensters of de muren
  • natte ruimtes: natuurlijke afvoer • systeem B (wordt bijna nooit toegepast)
  • droge ruimte: mechanische aanvoer van buitenlucht
  • natte ruimtes: natuurlijke afvoer • systeem C
  • droge ruimtes: ventilatieroosters in de vensters of muren
  • natte ruimte: mechanische afvoer  • systeem C+
  • droge ruimtes: ventilatieroosters in de vensters of muren
  • natte ruimtes: vraaggestuurde mechanische afvoer • systeem D of balansventilatie
  • droge ruimtes: mechanische toevoer    
  • natte ruimtes: mechanische afvoer