Is de medewerking van een architect noodzakelijk?


Voor kleine bouwwerken is het voor verbouwers niet altijd direct duidelijk of er een architect moet ingeschakeld worden.


De regel is dat er voor elk bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning voor stendenbouwkundige handelingen vereist is een beroep gedaan moet worden op een architect.


Voor sommige kleine werken of voor werken die weinig met verbouwen te maken hebben zoals het vellen van bomen is een architect niet veresti.


Als verbouwer mag hje ervan uitgaan dat voor de werken waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat, er ook geen medewerking vereist is van een architect.


In geval van verbouwingswerken waarbij de stabiliteit, het architectonisch karakter of de vormelijke kwaliteiten van het gebouw wijzigen is de medewerking van een architect een vereisterenovaties met of zonder volume-uitbreiding


Als een omgevingsvergunning of melding verplicht is, dan is in principe ook altijd de medewerking van een architect verplicht.


Voor een aantal ingrepen geldt een vrijstelling van de verplichte medewerking van een architect. Voorwaarde is wel dat deze ingrepen noch de oplossing

van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen.


De volledige lijst is terug te vingen in het " Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect.

functiewijziging


Voor het wijzigen van de functie van een gebouw is de medewerking van een architect niet vereist. Let wel: eventuele werken die gepaard gaan met de functiewijziging vallen wellicht niet onder de vrijstelling van vergunning of de vrijstelling van architect. Informeer u hier afzonderlijk over.


bron www.omgevingsloketvlaanderen.be