bouwfysica: hoe gedragen warmte, lucht, licht en geluid zich in het gebouw?Bouwfysica gaat over akoestiek, daglichttoetreding, warmte, vocht en het thermisch gedrag van gebouwen. Al deze aspecten hebben een invloed op de gezondheid en comfort van de bewoners en de duurzaamheid van het gebouw.Bouwfysica is complex en lijkt soms tegenstrijding


ramen: warmteverliezen, zonnewinsten, oververhitting & daglichttoetreding


Om warmteverliezen tegen te gaan zouden we kunnen pleiten voor gevels met een lager percentage glasoppervlak. Glas isoleert veel minder goed (2 tot 5 keer slechter)  dan een gemiddelde muur . Deraamprofielen isoleren dan og veel minder goed dan het gals keer slechter dan glas.


Hoe minder ramen hoe minder warmteverliezen. Maar ramen op het zuiden zorgen ook voor zonnewinsten, keerzijde is dan weer het risico op oververhitting in de zomer. Hoe minder ramen, hoe minder daglichttoetreding. Dit wordt dus een  evenwichtsoefening omdat thermisch en visueel comfort steeds samen bekeken moeten worden.isolatie: vocht en windspoeling


In geval van interne condensatie wordt de isolatielaag nat en verliest ze een deel van haar isolerend vermogen.


Wanneer het onderdak niet volledig winddicht is gaat het isolerende vermogen van de isolatielaag veel minder goed zijn dan dat we op basis van de lambda-waarde berekend wordt omdat enkel stilstaande lucht goed isoleert.

Rekening houden met bouwfysische aspecten bij een verbouwing  zorgt voor woningen die:


  • energie-efficienter zijn
  • waar vochtgerelateerde problemen tot een minimum beperkt worden
  • comfortabeler zijn
  • gezonder zijn
  • een aangenaam binnenklimaat hebben
Een professionele  renovatieadviseur/renovatiecoördinator weet de, soms tegenstrijdige, aspecten van de bouwfysica tot een logisch geheel te smeden in zijn renovatiestrategie.


Doet hij werk zoals het moet dan merkt de bewoner daar overigens niets van. De bewoner merkt het pas als er verkeerde maatregelen genomen zijn.