luchtransport in een gebouw:  luchtdichtheid & ventilatiewaarom luchtdicht bouwen?
ventilatie: algemeen principe, systeem A tot D met WTW
hoe luchtdicht bouwen?
bepalen van de luchtdoorlatendheid van een gebouw: proef, V50, v50, n50

ventilatie

Wat is ventileren?


Ventileren zorgt voor  een aanvoer van verse buitenlucht via de droge ruimtes en afvoer van vervuilde binnenlucht via de de natte ruimtes.


 • toevoer via:
  • woonkamer
  • slaapkamer
  • bureau 
  • speelkamer


 • doorvoer van droge naar natte ruimtes via:
  • hal
  • trap
  • gang


 • afvoer via:
  • keuken
  • badkamer
  • WC
  • wasplaats


 • vervuilde binnenlucht
  • vocht
  • emissies van materialen (VOS)
  • geuren
  • CO2
  • andere polluenten

minimale ontwerpdebieten


zie renovatie en EPB


Onze woning is niet luchtdicht of we  openen af en toe de ramen. Is dit voldoende als ventilatie?


Lekken in de gebouwschil of het openen van ramen zijn onvoldoende om een goede binnenluchtkwaliteit te garanderen.luchtlekken

 • variabele debieten (windstil of storm)
 • de ene ruimte is luchtdichter dan de andere
 • de stroomrichting in onbekend
  • het is best mogelijk dat de vochtige lucht uit de badkamer via droge ruimte wordt afgevoerd
 • luchtlekken kunnen leiden tot bouwschade door (interne)condensatie
 • luchtlekken leiden tot belangrijke energieverliezenramen openen

 • ramen permanent openen
  • kan voldoende zijn voor een goede binnenluchtkwaliteit
  • energieverliezen in de winter
  • warmte komt binnen in de zomer
 • ramen tijdelijk openen
  • gaat onvoldoende zijn voor een goede luchtkwaliteit
 • lawaaihinder is mogelijk
 • insecten kunnen de gemakkelijk de woning binnendringen
 • inbraakrisico